Institutioner og skoler / Cirkus Cærlig

Cirkus Cærlig

Cirkus Cærlig
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VELKOMMEN I ET SÆRLIGT CIRKUS!

CIRKUS CÆRLIG er en anti-mobningsworkshop for indskolingsklasser, hvor drama og musik spiller sammen om at fortælle og lære om empati og de 3 F’er: Følelser, Fællesskab og Forebyggelse af mobning.

I dette cirkus er der mange forskellige figurer:

Klovne, linedansere, løvetæmmere, tryllekunstnere, kanonkonger og koner, stærke mænd og damer, akrobater, Hula-hop-piger, popcornsælgere, cirkusorkestret og ikke mindst cirkusdirektøren.

Men i dette cirkus er det særlige, at de alle sammen er helt anderledes end alle andre. Vores stærke mand har kun en arm. Linedanseren har kæmpefortænder. Klovnene kan ikke stoppe med at drille. Kanonkongen vil ikke skydes af. Og sådan bliver det ved. Og Cirkusdirektøren skal få det hele til at blive til en stor flot forestilling, men det kan være svært når man er meget lille og lidt af en hidsigprop.

For netop det at alle figurerne er særlige, kan give en ekstra udfordring med at få sat en forestilling. Eleverne får dermed, igennem karakterne, en forståelse for at alle har deres egne udfordringer at slås med, men at det ikke er ensbetydende med at de ikke ligeværdige og ikke har noget at byde ind med til fællesskabet.

Workshoppen giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med et intensivt kreativt projekt, hvor de netop som skuespillere og sangere skal arbejde sammen og bruge hinandens styrker og svagheder. Men vigtigst af alt at de forstår at lytte og give plads til hinanden i et projekt, hvor det vigtigste ikke er at blive set, men at få fortalt en historie og formidlet et budskab igennem sang, musik og teater.

WORKSHOPPEN giver eleverne læring om

Følelser
Fællesskab
Forebyggelse af mobning

Workshoppens tager udgangspunkt i et fællesmål om at eleverne kan deltage i en samtale om trivsel og mobning. Den kan tilpasses den enkelte klasse og skoles særlige behov og aktuelle læringsplaner. For nemheds skyld har vi dog valgt at skitsere de 2 følgende workshops, som fungerer som udgangspunkt. Der er tale om værkstedsbaserede forløb, hvor resultatet nok kan varieres, men hvor vi tager afsæt ud fra en dialog med eleverne om emnet. På begge workshops kommer vi ind på spørgsmål som:

Hvad vil det sige at mobbe?
Kan man mobbe uden at vide det eller ville det?
Hvordan stopper man nogen med at mobbe?
Må man mobbe dem der mobber?
Hvorfor mobber man?

Eleverne får derigennem kendskab til at mobning ikke kun er noget der sker for svage elever, men noget som kan ske for alle. Og at alle kan opdage at de selv mobber uden at ville det. At fællesskab er godt, men at der også i fællesskab opstår mobbekultur, uden at man kan pege på nogen som den, der mobber.

Første workshop

(1 dag af ca. 4 timer)

Her fokuseres på de udvalgte sange og eleverne bruger tid på at lærer dem udenad og lave bevægelser til de enkelte sange. Eleverne hopper i kostumer og prøver at agere som udvalgte karakterer og vi taler om de enkelte sange og om hvad det vil sige at mobbe ud fra de enkelte figurer.

Vi afslutter dagen med at tale om, hvad vi har lært og få elevernes feedback på emnet og på cirkusoplevelsen.

Anden workshop

(2 - 3 dage af ca. 4 timer, ialt 12 timer)

Vi vil med disse workshops skabe et cirkus, hvor børnene selv er med til at forme deres figurer, der dog styres i en bestemt retning ved hjælp af sange, som omhandler de enkelte figurers særlige træk. Hver figur giver en løsning eller en problematik til de indbyrdes forhold, og på den måde kommer vi gennem workshoppen til at berøre emnerne følelser, fællesskab og forebyggelse af mobning i indskolingen.

På den første workshopdag lærer børnene sangene at kende, vælger figurer, og så improviserer vi over figurerne, deres funktioner og indbyrdes forhold. Vi taler om de enkelte sange og om hvad det vil sige at mobbe ud fra de enkelte figurer. Ud fra disse improvisationer opbygger Kenn (dramalæreren) rammen til en cirkusforestilling.

På anden (og tredje) workshopdag øves og improviseres materialet fra første dag mere skarpt. Eleverne hopper i kostumer og til sidst vises resultatet for andre klasser.

Vi afslutter dagen med at tale om, hvad vi har lært og få elevernes feedback på emnet og på cirkusoplevelsen.
Musikskolen Laura | CVR: 13425949 | Hjelmensgade 10, 8000 Aarhus C - Danmark | Tlf.: 86186220 | kontor@musikskolenlaura.dk