Komposition

 

Komposition

er et bredt emne, der kan angribes fra mange vinkler.
Vi tilrettelægge særlige forløb ud fra evt. ønsker.
 
Man kan både forestille sige begynderforløb, hvor der fokuseres på at sætte gang i kreativiteten og kompositionens grundlæggende arbejde med at sætte lyde sammen til musikalske helheder; eller undervisning for øvede musikelever, hvor man fx tager udgangspunkt i den besætning af instrumenter, som er til rådighed blandt eleverne.
 
Der kan tilsættes teoretiske overvejelser eller tekster efter behov. Jeg kan også fokusere på arrangement og instrumentation, altså at tilrettelægge sin musik for forskellige instrumenter og bl.a. tage højde for deres særlige styrker og svagheder.
 

Komposition og billedkunst

Kompositionsundervisning (se også tekst om komposition) tilrettelagt ud fra en billedkunstvinkel, fx hvordan de to kunstarter kan inspirere hinanden, om man kan snakke om ligheder mellem kunstarterne (det visuelle og det lydlige), tværfaglige kunstprodukter eller lignende.
 
Lærer:
Gorm Askjær
 
Se kataloget her:
 

 

Sådan finder du dit klassetrin i kataloget:
 

= bh-kl - 3. kl

= 4.-6. kl.

= 7.-9. kl.

= 10. kl.

 
 
Musikskolen Laura | CVR: 13425949 | Hjelmensgade 10, 8000 Aarhus C - Danmark | Tlf.: 86186220 | kontor@musikskolenlaura.dk