Musikundervisning / Ansatte / Yosef Karutchi

Yosef Karutchi

 
Yosef underviser børn med særlige behov på Musikskolen Laura. 
 
Uddannelse:

Sep. 2000-juni 2005: Uddannet til musikpædagog på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Med hovedfag i Bas og sammenspilsledelse.
Uddannelsen har til formål at kvalificere til pædagogisk og musikmæssigt virke, og give undervisningskompetence på begynder- og mellemniveau.


Specialpædagogisk arbejde:

Aug.2006 - april 2015: Ansat som lærer og pædagog i specialklasserne på Rudolf Steiner skolen i Aarhus.
Arbejdsopgaverne bestod dels i musikundervisning af elever med psykisk og fysisk udviklingshæmning, både tilrettelagt som ene- og holdundervisning, dels i mere alment specialpædagogisk arbejde i skolens SFO.

2000-2016
Har været ansat som tilkaldevikar på flere bostedet for voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne

Projektansættelser:

2008-i dag: Ekstern underviser samt konsulent i lyddesign på Designskolen Kolding
2014-2015: Ansat i LMS (Levende Musik I Skolen), forestod en koncertrække med Trioen Hudna i et antal folkeskoler, inkluderende undervisning af elever på mellemtrinnet.

2011-2012: Ekstern censor på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, linjen for Global musik
2002: Ekstern underviser på Odense musik konservatorie i arabisk musik.
Musikskolen Laura | CVR: 13425949 | Hjelmensgade 10, 8000 Aarhus C - Danmark | Tlf.: 86186220 | kontor@musikskolenlaura.dk