Carsten Pedersen

Hanne
R. Nielsen

Klaver - med speciale i det klassiske repertoire

hannepiano@gmail.com
23 27 75 60

► Klaver

Undervisningsbaggrund

Hanne er uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut og Institut for Germansk Filologi - Aarhus Universitet - og har undervist på Musikskolen Laura siden 1993.


Fokus i undervisningen

Undervisningen tilrettelægges efter elevens niveau og - så vidt muligt - eget ønske om repertoire. Formålet med klaverundervisningen er, at udvikle elevens instrumentbeherskelse med god teknik, musikalsk forståelse, fordybelse og fortolkning.