Carsten Pedersen

Undervisningsbaggrund

Jette er cand.phil. i musik og har undervist i klaver, keyboardforskole og sammenspil i mange år. Både på Musikskolen Laura og på Skanderborg Kulturskole.


Fokus i undervisningen

For Jette har det vigtigste i undervisningen været at eleverne lærer at fungere i musiksociale sammenhænge. Små sammenhænge som deltagere i firhændige eller større som deltagere i bands mm.