Carsten Pedersen

Maria Nyboe

Rytmik | Cirkus Cærlig | Dixon-klokker

maria.nyboe@mail.dk
21 28 59 34
www.maria-nyboe.dk

► Rytmik
► Cirkus Cærlig
Dixon-klokker

Undervisningsbaggrund

Maria er cand. mag. fra Aarhus Universitet med hovedfag i musik og sidefag i dramaturgi. Hun har undervist på Laura sidens skolens start i 1989. Maria underviser derudover fysisk handicappede i musik og drama i FOF-regi, og dirigerer et kor under FO. Maria er også komponist og sangskriver og står bag musikken i Cirkus Cærlig. 


Fokus i undervisningen

Marias fokus i undervisningen er at stimulere børnenes musikglæde: Det skal være sjovt og rart at gå til rytmik. Gennem sange, remser, spil på trommer mv indøves  musikkens grundelementer (puls, rytme, dynamik, melodi mv). Og gennem bevægelseslege støttes børnenes motorik.