Projekt Legekunst

Landsdækkende projekt under kulturprinsen og støttet af Nordea-fonden

Vi-leger-med-musik.-FOTO-KULTURPINSEN-1024x684.jpg

Nu skal tusinder af børnehavebørn lege med kulturen

Gul stue kommer helt tæt på de lokale kulturaktiviteter, når Danmarks største enkeltstående børnekulturprojekt ’LegeKunst’ ruller ud i 18 kommuner. Udviklingscentret Kulturprinsen i Viborg har fået 25 mio. kr. fra Nordea-fonden til at bringe de yngste tættere på kulturen og til at forske i, hvad mødet med kunst og kultur i hverdagen betyder for børnene og for deres dannelse. Samtidig vil et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne sætte nye pædagoger i stand til at lege på helt nye måder.

Med en samlet projektramme på 70 mio. kr. og med 25 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden kan Kulturprinsen, Udviklingscenter for Børne- og Ungekultur i Viborg, nu igangsætte LegeKunst, der over de næste fire år vil engagere 20.000 børn i dagpleje, vuggestue og børnehave, over 1.000 pædagogiske medarbejdere, mere end 8.000 pædagogstuderende, hundredvis af kunstnere og op til 50 kulturinstitutioner over hele landet. I LegeKunst vil dagplejere, pædagoger i vuggestue og børnehave, forskere og pædagoguddannelser arbejde sammen om at fremme de yngste børns leg og kreativitet.

”Verden ser så anderledes ud for børn end for os voksne. Med nysgerrighed, sansning, leg og mod til at fejle og prøve igen - præcis sådan er barnets tilgang til verden. Med LegeKunst vil vi vise, på hvilke måder kunst- og kulturaktiviteter i nye, tværfaglige samarbejder kan gøre en ganske særlig forskel i hverdagen sammen med de alleryngste børn i dagpleje, vuggestue og børnehave,” fortæller Ulla Voss Gjesing, Centerchef ved Kulturprinsen, der glæder sig over Nordea-fondens store støtte til LegeKunst.

Et hverdagsløft til 0-6 årige børn i hele landet Engang var kunst tit flødeskum på lagkagen: kunstneren kom med sin rygsæk fuld af spændende idéer og aktiviteter, og alle var med og havde en herlig oplevelse, men rygsækken forlod institutionen, sammen med kunstneren – og hverdagen fortsatte, som den plejede. Nu skal kunst og kultur blive til rugbrød i hverdagen! LegeKunst bringer også kunstneren og rygsækken ind, men sikrer, at rygsækken med alle dens spændende idéer og aktiviteter bliver i hverdagen, forandrer dagligdagen og lever videre gennem pædagogernes og børnenes fornyede engagement og legende tilgang.

”Kulturprinsen glæder sig til med LegeKunst at imødekomme den brede efterspørgsel fra pædagogernes side efter nye kompetencer til, hvordan de kan åbne for samskabende og kulturelle aktiviteter sammen med børnene. Samtidig kan vi med en praksisnær forskningsdel i LegeKunst formidle viden om, hvordan et samarbejde mellem kunstner, pædagog og forsker kan være rammesættende for børns leg, trivsel og dannelse,” uddyber Ulla Voss Gjesing.

MUSIKSKOLEN LAURAS rolle

I Århus Kommune tager Musikskolen LAURA som kulturinstitution ansvaret for at bringe LegeKunsten ud til de 0-6-årige.

Musikskolen Laura har gennem de sidste 30 år beskæftiget sig med musik, leg og kultur for de 0-6-årige, og har således specialiseret sig i at arbejde kreativt med de helt små. Musikskolen Laura glæder sig til at indgå i spændende samarbejder med andre kulturinstitutioner i Århus Kommune samt børnenes hverdagsvoksne - pædagoger, forældre m.fl., og gennem aktionslæring få kunsten og kulturen funderet i hverdagen som en grundlæggende måde at være sammen på.

På Musikskolen LAURA tror vi på, at legen, kunsten, musikken og kreativiteten er vigtige elementer for menneskets dannelse. Hvis vi formår at give vores børn rum til at være i denne kreative musiske sfære, vil vi få rummelige, livsduelige mennesker og "børn der blomstrer".  

500 mio. kroner årligt til det gode liv

Nordea-fonden uddeler hvert år 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I årene 2019-2021 har Nordea-fonden valgt at sætte netop de 0-6 årige i centrum for uddelingerne under fokusområdet ’Flere børn der blomstrer’:

” Med LegeKunst vil tusindvis af børn opleve endnu mere leg, kreativitet og kultur i deres dagtilbud. Det er en stor og ambitiøs national indsats, som helt sikkert vil få flere børn til at blomstre, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden. Fonden har de næste tre år et særligt fokus på at støtte indsatser, målrettet de 0-6 årige.

”En stor del af menneskets personlighed, kompetencer og vaner dannes, fra vi er børn, og derfor er tidlige, målrettede indsatser vigtige at støtte, når man som os har en mission om at fremme gode liv,” siger Henrik Lehmann Andersen. Landsdækkende forskning skal skabe ny viden om børns møde med kunst og kultur Der er brug for viden om børns leg og om, hvordan leg fremmer børns dannelse. Legekunst skal bidrage med ny og tiltrængt viden herom gennem syv forskningsprojekter. Forskningskoordinator Lars Geer Hammershøj, lektor ved DPU, Aarhus Universitet, siger: ”Det er hensigten, at forskningsdelen skal styrke den praktiske del af projektet ved at skabe viden om, hvordan leg og dannelse fremmes gennem børns møde med kunst og kultur. Derudover oplever vi et stort behov for at udvikle et fælles sprog for leg og dannelse, som pædagoger og andre professionelle voksne kan bruge til at udveksle erfaringer og reflektere over deres egen pædagogiske praksis.” Samarbejde med kommunerne og pædagoguddannelserne fremtidssikrer LegeKunst

Det nye i LegeKunst er samskabelsen – kunsten er som legen undersøgende, og sammen undersøger vi, hvordan pædagoger, kunstnere, forskere og børn kan få mest muligt ud af mødet med hinanden, kunsten og kulturen. De 18 medvirkende kommuners udbytte af LegeKunst bliver forankret og fremtidssikret i hver enkelt kommune gennem to funktioner: en tovholder og en LegeKunst-vejleder, der arbejder tæt sammen med fem LegeKunst-koordinatorer, ansat på pædagoguddannelser i alle regioner. Pædagoguddannelsernes store engagement i LegeKunst vil komme de pædagogstuderende til gode i såvel teori som praksis – således vil også kommende børn i dagtilbud få glæde af nyuddannede pædagoger med mere kunst, kultur og lege erfaringer i rygsækken.

PIXIBOG

Om legekunst


TOVHOLDer på Legekunst hos Musikskolen LAURA

Connie Piilgaard

Kontakt:

Tel: 22 81 24 15
Mail: connie_pil@hotmail.com