PROJEKT: Musik- og kulturbørnehaver

Støttet af MICAFONDEN

DSC02123.jpg

Pilot-PROJEKT: MUSIK- OG KULTURBØRNEHAVER i AARHUS

I år 2018 og 2019 har Musikskolen Laura gennemført pilotprojektet “Musik- og kulturbørnehaver” med støtte Fra Mica-fonden. Projektets formål har været at indgå et tæt samarbejde med to daginstitutioner for dels at tilbyde mange og forskelligartede musikforløb, dels at udvikle og bruge begrebet “aktionslæring” som en ny metode til hvordan man kan lave musik- og kulturforløb i daginstitutioner.

På Musikskolen Laura har vi været utroligt glade for projektet, der både har været givende, lærerigt og en fantastisk samarbejdsproces.

DSC02509.jpg
DSC02171.jpg
DSC01955.jpg

Projektets elementer:

2 daginstitutioner i Aarhus: Idrætsinstitutionen Ellekær i Brabrand og Børnehuset Trolle i Trøjborg og alle deres ansatte

I alt over 15 forskellige forløb, arrangementer og koncerter - lige fra teaterrytmik, aktive koncerter til trommeleg, samba, instrumentmageri, motorikforedrag og forestillinger.

Undervisere fra Musikskolen Laura, der har deltaget i projektet:

Connie Piilgaard (projektleder og rytmikunderviser),
Kristina Fehr (Børnerytmikansvarlig og rytmikunderviser),
Nana Bang Kirkegaard (institutionskoordinator og musiker i Skrallebang),
Sanne Noer (Teaterrytmik-underviser),
Dorte Nørgaard (Rytmikunderviser og Motorikvejleder)
Sidsel Bech Kiilerich og Lasse Kiilerich fra ÆSKEN (Musikere og producenter af instrumentmageri)
Søren Jensen (musiker i Skrallebang)

HVAD ER Aktionslæring?

Aktionslæring er en særlig måde at bygge et kreativt forløb op, så det musiske får fodfæste og skaber et miljø med positive forandrings-processer for børn, pædagoger og kunstnere. Gennem refleksioner mellem pædagoger, ledelse og kunstner tilpasser man hele tiden aktiviteterne, så man opnår det fælles mål. Via Aktionslæringen undgår man at kunstneren (de kreative aktioner) bliver underholdning, der ”forsvinder” igen sammen med kunstneren. Meningen er, at pædagogerne og børnene tager læringen til sig, så det kommer til at fylde i hverdagen.

Baggrundsinfo om Projektet

Bevæggrunde for ansøgningen til Micafonden

Vi tror på, at musik, kunst og kreativitet tager udgangspunkt i barnets naturlige univers af fantasi og leg. Og derved kan fungere som brobygger mellem denne legende børneverden og den mere konkrete voksenverden, men på en måde hvor børnene får lov at blive i deres naturlige univers.

Vi vil arbejde med kreative, skabende udtryksformer funderet i et positivt miljø, hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig gennem krop/bevægelse, fantasi, sang, musik, leg og drama.

Vi ønsker at tage fat i musikken og kunsten/kulturen som æstetisk funderet læring.

I disse tider hvor det digitale er en stor del af mange børns liv, kan musikken og kulturen give børnene mulighed for at få kontakt til andre sider af sig selv, få nye måder at udtrykke sig på samt være i et rum fuld af nærvær.

Jytte Rahbek Schmidt skriver i sit forord til bogen ”Spil op”: ”…til os der til dagligt omgås børn….. Vi går jo blandt improvisatorer, sangere, digtere, musikere, komponister, lydimitatorer, dansere, mimere, klovne, tegnere og malere, og vores problem er, om vi forstår at værdsætte det…..”.

I dette perspektiv kan børnene bruges aktivt som medspillere i kulturlivet og voksne medborgere, forældre og pædagoger der omgås børnene må dagligt fascineres og inspireres af børnene.