Carsten Pedersen

Undervisningsbaggrund

Poul er cand. mag. i musikvidenskab og historie fra Aarhus Universitet og har studeret 3 år på Vestjysk Muskkonservatorium med rytmisk klaver som hovedfag og pianisten Carsten Dahl som hovedfagslærer. Poul har undervist i klaver i mere end 20 år. Først ved Them og Ry Musikskole og sidenhen på Musikskolen Laura. Sideløbende har han spillet i mange musikalske konstellationer og har i de sidste 10 år især spillet som “hyggepianist”.


Fokus i undervisningen

Poul lægger i sin undervisning vægt på at understøtte elevens motivation og lyst til udvikling. Derfor kan indholdet af lektionerne også variere meget fra elev til elev. Poul søger med udgangspunkt i den enkelte elev i videst muligt omfang at give ham/hende mulighed for at udvikle gehør, nodelæsningsfærdigheder, musikteoretisk viden, improvisatorisk kunnen mm.