Carsten Pedersen

Søren Jepsen

Sang | bandbasen | klaver | sang og brugsklaver | electronica

soren@iraven.dk
61 30 50 20

Sang
Bandbasen
Klaver
Sang og brugsklaver
Electronica

Undervisningsbaggrund

Søren er vokset op i Herning Kirkes Drengekor, og er uddannet almen-musiklærer fra Musikkonservatoriet i Aarhus. Han har undervist dels på flere aftenskoler, og dels 10+ år på Musikskolen Laura.


Fokus i undervisningen

Søren fokuserer en del på det sang-tekniske i undervisningen, og på at eleven får værktøjerne til selv at afkode sin stemme. Samtidig bliver der lagt vægt på den musiske udfoldelse, så teknik og musik går hånd i hånd.