Cirkus Cærlig

 
IMG-0018.jpg

Anti-mobningsworkshop

I børnehave og skole

Cirkus Cærlig i børnehaven

Cirkus Cærlig er et lidt anderledes cirkus. Der er sange, som handler om forskellige figurer. Fælles for figurerne er, at der er noget ganske særligt ved dem alle. Små særheder eller særlige egenskaber som fx den generte ballerina med de alt for store tænder, den drillesyge klovn og ikke mindst kanonkongen som ikke vil fyres af, men gerne fyrer konen af. 

Med udgangspunkt i sangene fra Cirkus Cærlig vil vi synge, lege og bevæge os til musikken, arbejde med kropssprog og følelser - hvordan man ser ud, når man er sur, glad, overrasket, bange osv. Og hvordan det føles inde i kroppen.

Ind imellem sangene tager vi, efter aftale med den deltagende pædagog, de etiske spørgsmål op, som naturligt rejses undervejs. På den måde kan vi bidrage til styrkelsen af børnenes empati og sociale kompetencer. Derudover vil vi også arbejde med det sproglige område gennem rytmer og remser.

Cirkus Cærlig har ikke fokus på en afsluttende forestilling, men er et forløb hvor børnene kommer omkring forskellige karakterer og følelser gennem musik og drama. Ønsker I at lave en forestilling som afslutning, aftales nærmere med Maria Nyboe (komponist og sangskriver). 

Forløbet sættes sammen af et antal besøg med Maria på 1,5 time. Selve forløbet med børnene vil max. tage 1 time. Før timen snakker Maria med den eller de pædagoger, som deltager. Her aftales bl.a., hvem der styrer samtalerne med børnene og samtalernes indhold. Efter timen evalueres kort med pædagogerne. Inden første besøg aftaler Maria med institutionen antallet af besøg og hvem der er den gennemgående pædagog ved flere besøg.  

Aldersgruppe 5 og 6-årige
Tidspunkt Torsdag formiddage
Varighed 4,5 timer (ved forløb på 3 gange)
Institutionen kan bestille 1, 2 eller 3 gange


Cirkus Cærlig i skolen

CIRKUS CÆRLIG er en anti-mobningsworkshop for indskolingsklasser, hvor drama og musik spiller sammen om at fortælle og lære om empati, følelser og fællesskab. En workshop til forebyggelse af mobning.  

Cirkus Cærlig består af en række sange, som præsenterer hver enkelt cirkusfigur: I Cirkus Cærlig er der klovne, linedansere, løvetæmmere, tryllekunstnere, kanonkonger og koner, stærke mænd og damer, akrobater, hula-hop-piger, popcornsælgere, cirkusorkestret og ikke mindst cirkusdirektøren.

Men i dette cirkus er det særlige, at de alle er udfordret på forskellig vis: Vores stærke mand har kun en arm, linedanseren har kæmpefortænder, klovnene kan ikke stoppe med at drille, kanonkongen vil ikke skydes af - og sådan bliver det ved. Så hvordan får man en forestilling op at stå, når ingen er perfekt og alle alligevel synes, det hele skal være helt perfekt?

Workshoppen giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med et intensivt kreativt projekt, hvor de netop som skuespillere og sangere skal arbejde sammen og bruge hinandens styrker og svagheder. Igennem karaktererne leger og dramatiserer de problemstillingerne, og får en fornemmelse af de følelser som er på spil, og som de eventuelt kan genkende og relatere til situationer fra hverdagen.

På begge workshops kommer vi ind på spørgsmål som:

  • Hvad vil det sige at mobbe?

  • Kan man mobbe uden at vide det eller ville det?

  • Hvordan stopper man mobberi?

  • Må man mobbe dem, der mobber?

  • Hvorfor mobber man?

Aldersgruppe 0.-3. klasse
Pris, tidspunkt og varighed: Aftales ved henvendelse
Max antal elever 30
 

 

Workshop 1

1 dag af ca. 4 timer

Eleverne præsenteres for de udvalgte sange og dramatiserer cirkussets forskellige karakterer. Vi taler om sangene, og om hvad det vil sige at mobbe ud fra de enkelte figurer.

Det er en dag hvor drama, leg, sang og musik går op i en højere enhed.

Workshop 2

3 dage af ca. 4 timer, ialt 12 timer

I workshop 2 arbejder vi med at lave en cirkusforestilling. Vi vil arbejde med forskellige dramaøvelser, lege, improvisation og karakterarbejde. Børnene lærer sangene og vi sammensætter det hele til en humoristisk cirkusforestilling med et vigtigt underbyggende tema: Her kan alle være med.

Dag 1. På den første workshopdag lærer børnene sangene at kende, vælger figurer, og så improviserer vi over figurerne, deres funktioner og indbyrdes forhold. Vi taler om de enkelte sange og om, hvad det vil sige at mobbe ud fra de enkelte figurer. Ud fra disse improvisationer opbygger vi rammen til en cirkusforestilling.

Dag 2. På anden workshopdag arbejdes der med at sætte sangene, karakterarbejdet og handlingen sammen til en helhed.

Dag 3. På tredje workshopdag laver vi en generalprøve og spiller forestillingen for et udvalgt publikum.

Vi afslutter dagen med en opsamling og snak om emnet mobning.


Priser

Priserne er ekskl. kørsel og broafgifter

Offentlige koncerter indberettes naturligvis til Koda og betales af arrangøren efter gældende takster.


Undervisere

MARIA NYBOE

RYTMIK | CIRKUS CÆRLIG

21 28 59 34
SEND EN MAIL

▶︎ SE PROFIL

Sanne Noer

RYTMIK | RYTMIKFORLØB | DRAMA | PERFORMANCE | TEATERRYTMIK

50 59 90 59
Send en mail

▶︎ SE PROFIL